Sinh ngày 26/08/1987. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 8 tháng, 2 tuần trước.
HieuGia vị - Nguyên liệu
DCP Dicalcium Phosphate
Dicalcium phosphat cũng gọi là monohydrogen canxi phosphat hoặc DCP. Bổ sung khoáng vi lượng Ca, P trong TĂCN, bê tông xây dựng, sản xuất đồ gốm và phâ...
8.800 ₫ · Yunan Lilong Chemical Industry co.,ltd · Nuôi trồng thủy sản, Thức ăn gia súc
Hieu
gia nhập sile.vn.