Sinh ngày 05/05/1998. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 8 tháng, 2 tuần trước.
Chung Hà
gia nhập sile.vn.