Sinh ngày 05/05/1998. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 6 tháng, 3 tuần trước.
Chung Hà
gia nhập sile.vn.