Sinh ngày 01/05/1997. Cư trú tại Hà Nội.
Thông tin liên hệ
Email haicucai.ssmbee@gmail.com
Website
Địa chỉ Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội