Sinh ngày 01/01/1993. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 7 tháng, 3 tuần trước.
Mr NguyênMáy tính để bàn
Dell PowerEdge R530 Mạnh mẽ , Đa năng, Giá tốt.
Cung cấp hiệu năng mạnh mẽ Với dòng sản phẩm vi xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v4 mới nhất, máy chủ Dell PowerEdge R530 giúp nâng cao hiệu năng của nhiều loại ứ...
43.000.000 ₫ · DELL · Dell PowerEdge R530
Mr NguyênMáy tính để bàn
Dell PowerEdge R530 Mạnh mẽ , Đa năng, Giá tốt
Cung cấp hiệu năng mạnh mẽ Với dòng sản phẩm vi xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v4 mới nhất, máy chủ Dell PowerEdge R530 giúp nâng cao hiệu năng của nhiều loại ứ...
44.000.000 ₫ · DELL · DELL
Mr NguyênMáy tính để bàn
Dell PowerEdge R530 Mạnh mẽ , Đa năng
Cung cấp hiệu năng mạnh mẽ Với dòng sản phẩm vi xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v4 mới nhất, máy chủ Dell PowerEdge R530 giúp nâng cao hiệu năng của nhiều loại ứ...
44.000.000 ₫ · DELL · R530
Mr Nguyên
gia nhập sile.vn.