Sinh ngày 10/10/1989. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 5 tháng trước.