Phần mềm được sử dụng trong các hệ thống thu phí tự động, kiểm soát bãi giữ xe, kiểm soát giao thông,…

h5-1

h5-2