Sinh ngày 09/01/1987. Cư trú tại Hà Nội. Online: 3 tháng trước.